Coś rozmawiają, podpisują…

0
620

Podpisana została ponadregionalna deklaracja współpracy samorządów województw nadodrzańskich, której celem jest stworzenie wspólnego programu ratunkowego dla Odry. Powstanie zespół złożony m.in. z naukowców i przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego.

Porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego i kompleksowego Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry podpisali w Cigacicach nad Odrą w Województwie Lubuskim przedstawiciele regionów nadodrzańskich – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz w imieniu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda członek zarządu województwa.

– Dla ratowania ekosystemu Odry, ale również długofalowej ochrony jej środowiska i prowadzenia działań, poprzez które uda się zapobiec zagrożeniu katastrofą ekologiczną w przyszłości, niezbędna jest współpraca wszystkich samorządów, przez teren których Odra przepływa. To również ważna kwestia wypracowania współpracy samorządów oraz rządu. Ten temat jest niezwykle istotny zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, dlatego stworzymy system monitoringu Odry, dzięki któremu na bieżąco będziemy kontrolować jakość wodyZaangażujemy się również w przywrócenie ekosystemu Odry – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Długofalowa współpraca czterech województw

Samorządowcy uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu deklarują partnerską współpracę. Jej podjęcie zaproponowali w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Teraz pomysł został oficjalnie sformalizowany.

– Podpisane dziś porozumienie o współpracy przy odbudowie ekosystemu Odry wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu środowiska w rzece – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. –  Odra to nie tylko symbol, ale cały krwioobieg Dolnego Śląska. Jej kondycja to sprawa nas wszystkich, dlatego jako samorządowcy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić więcej do sytuacji, z jaką mierzymy się obecnie. To także nasze zadanie jako mieszkańców tego regionu. Rzeka jest naszym wspólnym dobrem – dodaje.

– Traktujemy Odrę ponadregionalnie. Nie odwrócimy tego, co się wydarzyło, dlatego teraz patrzymy w przyszłość. Obecnie najistotniejsza jest dla nas wspólna praca nad tym, aby odbudować życie w Odrze i wokół Odry. Musimy opracować takie rozwiązania, żeby szybko reagować, gdy znów pojawi się zagrożenie – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Założenia Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry to między innymi:

  • przygotowanie i wdrożenie wspólnego programu (z uwzględnieniem jego zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych),
  • powołanie międzyregionalnego zespołu eksperckiego, którego celem będzie diagnoza ekosystemów i wyznaczanie kierunków działania w zakresie poprawy stanu środowiska w Odrze,
  • monitoring stanu sytuacji ekologicznej na Odrze (w tym monitoring jakości wody powierzchniowej w ramach uczelni wyższych ze wszystkich czterech województw),
  • wsparcie przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze,
  • analiza ustawy Prawo Wodne pod kątem funkcjonowania współpracy samorządów, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz innych służb państwowych.

Konkretne wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Kluczowa w odradzaniu się ekosystemu Odry i jej zarybieniu będzie rola Polskiego Związku Wędkarskiego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wesprze PZW, również poprzez zaopatrzenie w sprzęt. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otrzyma natomiast 1 mln zł dofinansowania na zakup 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Niezwykle ważna jest również aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie środowiska oraz współpraca z ekspertami akademickimi.

 (umwd)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię