SZANSA DLA POSZKODOWANYCH

0
1838

Przełomowy wyrok Sądu daje szanse bliskim poszkodowanych w wypadkach na wysokie zadośćuczynienia Sąd Apelacyjny w Lublinie, na rozprawie 17 stycznia 2018 roku, przyznał ponad 100 tysięcy złotych matce, która od 8 lat opiekuje się synem w stanie wegetatywnym – to zadośćuczynienie za zakłócone relacje między osobami  najbliższymi z powodu trwałej i poważnej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

– Ten wyrok budzi nadzieję dla tysięcy rodzin, których bliscy ucierpieli w  wypadkach i już nigdy nie powrócą do zdrowia. Dotychczas o zadośćuczynienie mogli starać się wyłącznie najbliżsi śmiertelnych ofiar wypadków – jednak bezprecedensowe orzeczenia Sądu Okręgowego i
Apelacyjnego zgodziły się z argumentacją pełnomocnika i uznały, że bardzo zły i nierokujący poprawy stan zdrowia poszkodowanego w wypadku, narusza prawo do niezakłóconego życia rodzinnego oraz prawo utrzymania
typowej więzi rodzinnej – a bliscy takiej osoby mają prawo do zadośćuczynienia – powiedziała mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.
W 2010 roku syn Pani I.G., uczeń szkoły zawodowej marzący o zawodzie kucharza, uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Jego sprawca
został skazany prawomocnym wyrokiem na karę 1 roku pozbawienia wolności. W wyniku wypadku mózg 18-letniego chłopca został trwale uszkodzony. Od 8 lat dziecko Pani I. znajduje się w stanie wegetatywnym –
nie nawiązuje żadnych kontaktów z otoczeniem. Matka zwolniła się z pracy, zrezygnowała z kontaktów towarzyskich i całe życie poświęca opiece nad
synem.  Sąd uznał że Pani I.G. została pozbawiona prawa do dalszego wychowywania zdrowego dziecka, możliwości pełnego realizowania się w roli matki i nawiązania prawidłowych relacji ze swoim chorym dzieckiem.
– Jesteśmy przekonani, że pieniądze, które otrzyma Pani I.G., pomogą Jej w codziennej opiece nad synem. Wyrok Sądu otwiera przed nami możliwości niesienia pomocy bliskim poszkodowanych, którzy już nigdy nie powrócą do zdrowia i pełnej sprawności. Możemy Im, przynajmniej finansowo, zrekompensować Ich codzienne cierpienie, trud i ból –  powiedziała mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.
Osoby, które chcą uzyskać zadośćuczynienie muszą udowodnić, że wypadek i choroba Ich bliskiego zniszczyły dotychczasowe relacje rodzinne (np. utrata możliwości wychowywania zdrowego dziecka i nawiązania z nim
normalnych relacji, utrata możliwości spełniania się w roli rodzica, małżonka, rodzeństwa).
Poszkodowany w wypadku musi mieć bardzo duży uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwia jego rodzinie normalne funkcjonowanie, np.: niedowład czterokończynowy, niedowład połowiczy, encefalopatia
pourazowa, porażenie mózgowe.

(kpr)

Udostępnij
Poprzedni artykułDO SANATORIUM
Następny artykułSUKCESY ANNY

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię