ZAŻALENIE NA UMORZENIE

0
2537

– Prokurator umorzył postępowanie w sprawie zgłoszonej przeze mnie. Czy mogę się od tej decyzji odwołać? – pyta nasza Czytelniczka.

Od postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa przysługuje pokrzywdzonemu zażalenie. Podstawą do jego wniesienia jest artykuł kodeksu postępowania karnego. Zażalenie może wnieść nie tylko strona postępowania, ale również instytucja państwowa lub samorządowa, która złożyła zawiadomienie

o przestępstwie. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla prokuratury, która prowadzi postępowanie przygotowawcze. Termin wynosi siedem dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia.

Po wniesieniu zażalenia zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy przez prokuraturę do właściwego sądu. Wyznaczy on termin posiedzenia, na którym rozpatrzy złożone zażalenie. Wyda postanowienie o jego uchyleniu i przekazaniu sprawy prokuratorowi do dalszego prowadzenia lub utrzymaniu w mocy, co będzie równoznaczne z prawomocnym zakończeniem postępowania przygotowawczego.

Od postanowienia sądu nie przysługuje już dalszy środek odwoławczy. Ogłoszenie postanowienia może zostać odroczone przez sąd, a jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, sąd może zwrócić się do stron o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Jeżeli sąd utrzyma w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, postępowanie kończy się ostatecznie. Podstawą skutecznego zażalenia jest wykazanie sądowi, że prokurator nie przeprowadził wszystkich czynności dowodowych, które mógł przeprowadzić w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Można też wykazać, że w postępowaniu nadal pozostały kwestie niewyjaśnione lub wyjaśnione niedostatecznie.

Adwokat Zbigniew Król

 

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię