Pieniądze na walkę z zakwaszeniem gleb

0
768

Na nadmierne zakwaszenie gleb w Polsce i w naszym regionie wpływają m.in. gazowe zanieczyszczenia powietrza związane z emisją do atmosfery
szkodliwych związków pochodzących z przemysłu i motoryzacji.

Silnie  zakwaszona gleba sprzyja koncentracji metali ciężkich w uprawianych roślinach, zakłóca ich prawidłowy rozwój i zwiększa ich podatność na
choroby. Aby walczyć z tym niekorzystnym zjawiskiem NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
realizuje na Dolnym Śląsku program dotacji dla rolników na wapnowanie gleb. Został właśnie ogłoszony nabór na lata 2020-2021 r. Do podziału
jest ponad 6 mln złotych. Dolnośląski nabór jest częścią ogólnopolskiej akcji.

Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom na pola wysiewa się wapno i środki wapnujące, które ograniczają zakwaszenie gleby, a także
przyczyniają się do poprawienia jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Odczyn gleby jest jedną z jej najistotniejszych
właściwości, wpływającą na rozwój organizmów żyjących w glebie i przyswajalność składników pokarmowych dla roślin.
– Rolnicy zainteresowani skorzystaniem ze środków z programu wapnowania powinni składać wnioski do Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej we
Wrocławiu – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Możliwość uzyskania dofinansowania obejmie tych rolników,
którzy kupili wapno lub środek wapnujący po 1 czerwca 2019 roku i złożyli wniosek do OSChR po 1 stycznia 2020 r. Nabór wniosków ma
charakter ciągły i potrwa do końca stycznia przyszłego roku.
Wypełnione formularze wniosków pobrane ze strony internetowej Funduszu należy przesłać do sekretariatu OSChR we Wrocławiu. Stacja zamieściła na
swojej stronie internetowej informację, iż przyjmowanie wniosków do programu wapnowania ma miejsce wyłącznie drogą pocztową a doradztwo i
konsultacje w sprawie wypełniania wniosków są udzielane wyłącznie telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dotacje udzielane będą przez WFOŚiGW we Wrocławiu z wykorzystaniem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Od drugiej połowy 2019 r. Zarząd
WFOŚiGW podpisał 142 umowy a łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi blisko 600 tys. złotych. Dolnośląski nabór jest częścią
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W połowie ubiegłego roku podczas spotkania z udziałem
Ministrów Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały podpisane porozumienia pomiędzy WFOŚiGW a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w
Warszawie dotyczące współpracy przy realizacji programu wapnowania. Ten ważny dokument parafował również Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. Program będzie realizowany do 2023 r., a na jego budżet w całym kraju przeznaczonych zostało ponad 300 mln zł ze środków NFOŚiGW. Alokacja środków w programie dodatkowo zastanie powiększona o środki WFOŚiGW.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z NFOŚiGW oraz Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikatowy w skali Europy
system finansowania ochrony środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania
na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także
we wspólne programy, w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze, program usuwania azbestu i wsparcia Straży Pożarnych, a także
ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Robert Borkacki
WFOŚiGW

Udostępnij
Poprzedni artykułW ZUS załatwisz wszystko przez Internet
Następny artykułTarcza

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię