Złóż wniosek o stypendium „zDolny Śląsk”!

0
647

Najstarszy program stypendialny na Dolnym Śląsku przyjmuje wnioski stypendialne. Zaproszeni do ubiegania się o roczne stypendia są uczniowie szkół podstawowych (od absolwentów klas 4) i ponadpodstawowych.

To już XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, który został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane będą do 4 października 2022. Laureaci zyskają roczne wsparcie finansowe na rozwój swoich talentów.

Stypendiami nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w kategoriach: naukowej, artystycznej lub sportowej, a także uczniowie wyjątkowo intensywnie zaangażowani w działalność społeczną. Oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale cała postawa uczniów, również ich wrażliwość na potrzeby innych. Dlatego też we wnioskach z trzech pierwszych kategorii pojawia się także pytanie o działania społeczne kandydata.

Nabór wniosków w XXII edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk” potrwa do 4 października 2022. Komisja Stypendialna przyzna około 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1 500 000 złotych.

(fem)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię