WARSZTATY W GMINACH

0
1209

Legnicka Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” rozpoczęła realizacje adaptacji do zmian klimatu w 6 gminach, które podlegały ekstremalnej suszy w lecie 2015 – Legnickie Pole, Ruja, Dobroszyce, Kowary, Podgórzyn, Jordanów Śląski.  W każdej Gminie odbędą się dwa warsztaty mające na celu znalezienie rozwiązań do zidentyfikowanych problemów klimatycznych. Pierwszy warsztat ma na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi ma na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Ponadto w gminach biorących udział w projekcie odbędzie się jedna otwarta debata mająca na celu włączenie mieszkańców, organizacji, służb komunalnych w szeroką dyskusję nad rozwiązaniami lokalnymi łagodzącymi zmiany klimatyczne.

Do tej pory warsztaty i debaty zostały zrealizowane w trzech Gminach: Kowary, Dobroszyce i Jordanów Śląski.

Warsztaty i debaty są jednym z głównych działań Fundacji realizowanych w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Udostępnij
Poprzedni artykułTRZYMAMY KCIUKI
Następny artykułBUCZEK W POLKOWICACH

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię