Seniorzy zapraszają na debatę!

0
824

Wobec obecnych przemian demograficznych, tj. starzenia się społeczeństwa, spowodowanego spadkiem liczby urodzeń i wydłużaniem się trwania życia, konieczna jest zmiana postrzegania seniorów oraz ich roli w życiu społecznym, także w życiu miasta, a więc podjęcie wyzwania związanego z przełamywaniem stereotypów dotyczących starości.

Ważne jest podejmowanie takich działań, które będą podnosić ogólną świadomość na temat wartości aktywności osób starszych i jej różnorodnych wymiarów oraz podważać negatywne wyobrażenia na temat seniorów, przedstawianych zarówno przez media, ale i funkcjonujących w świadomości społecznej, jako grupy skupionej na własnych chorobach czy deficytach. Nie chodzi tu tylko o pokazywanie przykładów radosnego przeżywania starości, ale o podkreślanie ogromu zasobów tkwiących w seniorach, ich potencjału, wiedzy i doświadczenia. W tym kontekście ważną rolę pełnią osoby starsze w swoich rodzinach. Mogą być dla nich nie tylko wsparciem w wychowywaniu dzieci, autorytetem i zaufaną osobą, ale także wzorcem starzenia się.

Osoba…

…optymistycznie nastawiona do życia, podejmująca różnorodne aktywności, zaangażowana społecznie, akceptująca siebie ma szansę przekazać swoim dzieciom i wnukom pozytywny model starości jako czasu na realizację pragnień, twórcze działanie i odkrywanie nowych obszarów życia, dbanie o siebie.

Kontakt z młodszym pokoleniem może być inspirujący dla obu stron i niekoniecznie musi dotyczyć osób spokrewnionych. Zachęcanie młodzieży i osób starszych do podejmowania wspólnych inicjatyw, tworzenie przestrzeni dla międzypokoleniowych spotkań gdzie osoby starsze przekazują młodszym swoją wiedzę np. kulinarną, historyczną, w zamian ucząc się obsługi komputera, Internetu, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych. Tego rodzaju inicjatywy pozwalają zmienić sposób myślenia obu grup o sobie nawzajem, ale także są bodźcem do podjęcia aktywności i rozwoju.

Kolejną…

…formą zwiększania świadomości i wrażliwości społecznej na kwestie senioralne jest promowanie aktywności i udziału seniorów w życiu społecznym, podkreślenie równorzędnego miejsca w kwestii uczestniczenia i korzystania z ogólnodostępnych inicjatyw, wydarzeń, imprez. Wśród seniorów często panuje przekonanie, że większość wydarzeń skierowana jest do młodych lub młodszych, ale nie do nich. Należy projektować miejskie wydarzenia tak (szczególnie w sferze promocji), by zakładały one wymianę międzypokoleniową i integrację wszystkich grup wiekowych i zachęcały również seniorów do udziału.

Kolejnym…

…niezwykle ważnym działaniem jest informowanie o możliwości kreowania i wpływania na rzeczywistość lokalną. Należy inicjować i wspierać działania zapewniające dostęp do edukacji obywatelskiej, ukazującej sposoby oraz drogi uczestnictwa i współdecydowania, aby podnosić aktywność i poziom partycypacji społecznej seniorów.

Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” realizowany przez Fundację Futurama, finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych, obywateli życia społecznego i publicznego, promowanie aktywnych postaw osób starszych, a także prezentowanie pozytywnych wzorów zaangażowania w życie publiczne i działalności społecznej seniorów oraz podniesienie aktywności obywatelskiej i umiejętności społecznych seniorów.

W ramach projektu 10 grudnia br. o godz 16 00, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, (przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, Osiedle Kopernik II) w Legnicy odbędzie się debata pod hasłem „Legnica – przestrzeń, w której żyję”, zachęcająca do zachowania aktywnej postawy społecznej oraz kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie i przeciwdziałania negatywnym stereotypom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych!

Więcej informacji na stronie internetowej: www.futurama.org.pl oraz profilu

FB www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Udostępnij
Poprzedni artykułMłodzi nagrodzeni
Następny artykułSeed Holden w Wołowie

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię