Pracowity początek Rady Miasta nowej kadencji

0
1981

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta Legnicy XVIII kadencji, które odbyło się 19 listopada ukonstytuowało się Prezydium Rady, a także składy osobowe oraz prezydia poszczególnych komisji stałych działających przy Radzie Miasta.

Przewodniczącym Rady Miasta został Pan Jarosław Rabczenko, kandydujący w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej oraz prawnicy Panowie Łukasz Laszczyński i Arkadiusz Baranowski, radni Prawa i Sprawiedliwości. Tego samego dnia zawiązał się formalnie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Legnicy, a jego przewodniczącym został legniczanin, Pan Arkadiusz Baranowski.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami członków Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Legnicy, radni zgłosili swój akces do wszystkich komisji. To czytelny sygnał chęci intensywnej pracy dla mieszkańców Legnicy, nowej jakości i wykorzystania formalnych uprawnień, jakie są związane z zakresem właściwości każdej z komisji. Pierwsze posiedzenia komisji Rady Miasta odbywały się już od początku miesiąca grudnia.

Przy Radzie Miasta Legnicy działają następujące Komisje stałe:

Komisja Budżetu i Finansów: Przewodniczący – Arkadiusz Baranowski (PiS), Wiceprzewodniczący: Jan Szynalski (KO), Ewa Czeszejko-Sochacka (TK).

Komisja Gospodarki: Przewodniczący – Jan Szynalski (KO), Wiceprzewodniczący: Łukasz Laszczyński (PiS), Ignacy Bochenek (TK).

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Przewodniczący – Grażyna Pichla (TK), Wiceprzewodniczący: Jolanta Kowalczyk (PiS), Lesław Rozbaczyło (KO).

Komisja Spraw Społecznych i Ekologii: Przewodniczący – Wojciech Cichoń (TK), Wiceprzewodniczący: Marta Wisłocka (PiS), Aleksandra Krzeszewska (KO).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący – Maciej Kupaj (KO), Wiceprzewodniczący: Andrzej Lorenc (PiS), Elżbieta Dybek (TK).

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Joanna Śliwińska-Łokaj (PiS), Wiceprzewodniczący: Krystyna Barcik (KO), Piotr Żabicki (TK).

Komisja Kapituły i Statutu: Przewodniczący – Zbigniew Rogalski (PiS), Wiceprzewodniczący: Piotr Niemiec (KO), Bogumiła Słomczyńska (TK).

W dniu 29 listopada odbyła się II sesja Rady Miasta. W porządku obrad posiedzenia znalazły się między innymi uchwały dotyczące określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2019 roku. Dodatkowo radni uchwalili uchwałę w sprawie warunków wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność gminy Legnica, wprowadzającą dla Legniczan korzystne warunki przekształcenia oraz zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i zmian do budżetu Legnicy na rok 2018. 

Sesja stała się również okazją dla radnych do złożenia pierwszych interpelacji. Radny Prawa i Sprawiedliwości i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Legnicy Pan Łukasz Laszczyński zapytał Prezydenta Legnicy o wzbudzający emocje od samego początku jego wydawania przez legnicki Urząd Miasta magazyn miejski „Legnica.eu”.

Wiceprzewodniczący Laszczyński prosi o podanie informacji na temat kosztów wydania magazynu w latach 2016 – 2018, wskazanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu kolportażu magazynu, a także ilości artykułów, które w latach 2016 – 2018 zostały poświęcone działalności Prezydenta Miasta Legnicy, Rady Miasta Legnicy, w tym poszczególnych klubów radnych, ale także funkcjonowaniu, realizowanych projektach działających na terenie miasta Legnicy. Radny Laszczyński w swojej interpelacji wskazał łącznie trzydzieści trzy organizacje.

Wiceprzewodniczący Pan Arkadiusz Baranowski w swojej interpelacji zapytał Prezydenta Miasta Legnicy o termin zakończenia inwestycji modernizacji odcinka Al. Piłsudskiego w Legnicy. Temat jakości oraz terminowości remontów infrastruktury drogowej w Legnicy był jednym z najważniejszych punktów kampanii wyborczej Baranowskiego w minionych wyborach samorządowych. Uwagi dotyczące tego obszaru działalności legnickiego samorządu były już od bardzo długiego czasu zgłaszane przez mieszkańców Legnicy.

Na najbliższej sesji, która została zwołana na dzień 27 grudnia radni zajmą się między innymi budżetem Naszego miasta na kolejny rok. Zapraszamy do śledzenia obrad kolejnej sesji on-line.enia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność gminy Legnica wprowadzającą dla Legniczan korzystne warunki przekształcenia oraz zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i zmian do budżetu Legnicy na rok 2018.

Marek Winiarski

 

Na zdjęciu (od lewej: Łukasz Laszczyński, Arkadiusz Baranowski, Jarosław Rabczenko

Fot. Paweł Gębski

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię