POROZUMIENIE Z KSIĘGOWYMI

0
1546

 

Zawarto porozumienie o współpracy miedzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Legnicy. Sygnatariuszami umowy byli Rektor – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski i Prezesa Zarządu Oddziału – Władysław Iwanyniuk.

W dokumencie zapisano, że partnerzy porozumienia zamierzają ze sobą współpracować i ustalają ramowe zasady takiej współpracy. Uczelnia oświadcza, że Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, jako podstawowa jednostka organizacyjna, prowadzi i zamierza prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym.

Stowarzyszenie zadeklarowało, że widzi potrzebę kształcenia na kierunkach Finanse, rachunkowość i podatki, Ekonomia oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, oferowanych na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych jako profile praktyczne. Ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni, którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne, nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Partnerzy zadeklarowali możliwość wzajemnej współpracy w zakresie: podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych lub badawczych, w tym organizowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, seminariów oraz konferencji, doskonalenia programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych na kierunkach Uczelni, doradztwa, konsultacji lub ekspertyz ekonomicznych, realizacji zajęć praktycznych w zakresie nauk ekonomicznych oraz podejmowania działań promujących wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-badawcze, w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji oraz uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach promujących wskazane przedsięwzięcia.

(pwsz)

Udostępnij
Poprzedni artykułEURO JAZZ
Następny artykułZOSTAŃ TRENEREM

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię