Podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Prochowice

0
273

 

11.03 br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą BUDRIM Sp. z o. o. z Kunic na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”

Udział w wydarzeniu wzięli: Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Radni: Jan Łukasz oraz Artur Mackiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzym Wacker, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz pracownik Wydziału Piotr Stępień.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice. Odcinki dróg mają nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej bądź płytek betonowych. Na skrzyżowaniu zlokalizowane są dwa przejścia dla pieszych, a w ciągu obu dróg znajdują się zjazdy. Przebudowa obejmuje korektę geometrii skrzyżowania obu dróg i budowę dwóch wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem. W ciągu całego układu komunikacyjnego zaprojektowano nową konstrukcję jezdni. Przebudowie podlegają wszystkie odcinki chodników jak również miejsca postojowe po wschodniej stronie ul. Reymonta. Wszystkie przejścia będą doświetlone oświetleniem dedykowanym, na szerokości przejść dla pieszych będzie wykonany rząd płytek ostrzegawczych. Po przebudowie dróg zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe uwzględniające wprowadzone zmiany i stan istniejący oznakowania. Wraz z przebudową skrzyżowania wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowa obejmie odcinki dróg powiatowych nr 2222D o długości 118 m,  nr 2223D o długości 119 m i odcinek drogi gminnej nr 104554D o długości 16 m.

Koszt inwestycji: Inwestycja zostanie sfinansowana w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na pokrycie pozostałych koszty złożą się Gmina Prochowice i Powiat Legnicki. Planowany, całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 488 995 zł.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię