Nadzieja, wiara…

0
812

W logo ośrodka jest m.in. słońce wychodzące zza chmur czyli „nadzieje, wiara na lepsze życie, próba pokonania wszelkich przeciwności i trudności dnia codziennego”. Tak jest w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie.

ŚDS nr 2 jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (typ A , B i C). Działa już dziewięć lat.

Placówka mieści się w dwóch budynkach, w tym jeden czterokondygnacyjny w związku z tym jest spełniony standard usług dot. powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika. W ŚDS z zajęć korzysta kilkadziesiąt osób – mieszkańców powiatu legnickiego. Zajęcia prowadzone są w grupach 7 i 8 osobowych przez co najmniej 6 godzin dziennie. Prace prowadzone są w oparciu o plan wspierająco-aktywizujący, uwzględniający sprawność, umiejętność i zainteresowania uczestników zajęć.

Praca z uczestnikiem to przede wszystkim praca z jego najbliższymi, w tym rodziną, między innymi przez doprowadzenie do takiego stanu, że uczestnik nie jest postrzegany przez swoich najbliższych jako ciężar, przedmiot ciągłej opieki i przeszkoda życiowa.

W Domu dzieje się sporo, intensywnie działają pracownie: plastyczno – artystyczna, kulinarna i gospodarstwa domowego, kulturalno – oświatowa, ceramiczno – ogrodnicza, komputerowa, warsztatowo-stolarska oraz muzyczno – teatralna.

Pracownicy Domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracują z szeroko rozumianymi partnerami (rodzinami, instytucjami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników).

– Mamy nadzieję, że ciągle panująca pandemia nie zdusi naszej aktywności – mówi Dyrektor Maria Wiśniowska. – Oczywiście na bieżąco monitorujemy zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Stosujemy się do zasad bezpieczeństwa i pracujemy. Aktywnie przystąpiliśmy do popularnej akcji #GaszynChallenge. Przy Domu działa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”. Udało nam się zdobyć środki w ramach konkursu ofert organizowanego przez Starostwo Legnickie. Dzięki temu zorganizujemy dla naszych podopiecznych spotkanie edukacyjne pod hasłem „Cukrzyca i jej powikłania – stopa cukrzycowa” Nie zabraknie aktywności fizycznej, choćby dzięki realizacji programu „Tanecznym krokiem w stronę Słońca”. W lipcu planujemy zabrać naszych podopiecznych do stadniny koni w Jaroszówce, gdzie ci, którym pozwala zdrowie, pod okiem instruktorów spróbują jazdy konnej, a pozostali poznają smak przejażdżki bryczką. Nie zabraknie zajęć nordic walking oraz, po tym wysiłku fizycznym, grilla. Planujemy jak najwięcej zajęć na świeżym powietrzu. Podopieczni, jeśli tylko pogoda dopisuje, spędzają czas aktywnie w Zaczarowanym Ogrodzie.

(śds2)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię