LVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
329

Przedświąteczny klimat wypełnił salę sesyjną legnickiego Starostwa.

15 grudnia br. odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 13 Radnych. Gośćmi posiedzenia byli również Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r.

Ważnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok. Uchwała budżetowa stanowi podstawę polityki finansowej i jest podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu. Za przygotowanie projektu uchwały budżetowej odpowiedzialny jest zarząd powiatu, natomiast organem prawodawczym jest rada powiatu. Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń przedstawiła założenia budżetu na 2024 rok. Następnie Radni przystąpili do głosowania, podejmując bez głosu sprzeciwu uchwałę budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok.

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

– przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Legnickiego na 2024 rok,

– przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na 2024 rok,

– realizacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

– utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,

– podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

– nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu legnickiego”,

– nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu legnickiego”,

– ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,

– zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

– przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok,

– przyznania Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– uchwalenia panu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2024 rok.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, refleksji oraz radości i pokoju. Z tej okazji Starosta Legnicki Adam Babuśka w imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego przekazał Radnym oraz mieszkańcom naszego regionu najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Rodzinnych i spokojnych świąt życzył wszystkim również Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.

Świąteczny klimat pozostaje w naszych sercach, niosąc wszystkim pomyślność, nadzieję i same piękne chwile na zbliżający się 2024 rok.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię