LIV sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
318

21 września br. odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 13 Radnych, a obrady dostępne były on-line na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia protokołów z LII i LIII sesji Rady Powiatu Legnickiego. Radni zapoznali się ze Sprawozdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z realizacji działań podejmowanych na terenie powiatu legnickiego w roku 2022, które przedstawiła Kierownik NW Legnica Aleksandra Skorupska-Drużka.

Następnie Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego Beata Castaneda – Trujillo przedstawiła Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2023 r.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

– ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

– przyznania Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspomaganych,

– realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023,

– emisji obligacji.

– zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował Radnym za udział w posiedzeniu.

Starosta Legnicki Adam Babuśka serdecznie zaprosił Radnych oraz mieszkańców powiatu legnickiego na uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia istnienia Powiatu Legnickiego.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię