POZYTYWNY WIZERUNEK LEGNICKICH SENIORÓW

0
1404

W czerwcu br. rozpoczął projekt „Teraz my – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów” realizowany przez Fundację Futurama z Legnicy.

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i zakończy się w grudniu 2016r.

Zachęcamy do zapoznania się założeniami projektu oraz wzięcia w nim udziału.

Myślą przewodnią projektu jest kampania mająca na celu poprawę wizerunku osób starszych kreowanego przez media, przełamywanie stereotypów, zainicjowanie zmiany społecznej w postrzeganiu osób starszych, poprzez stworzenie innego niż powszechnie znany obrazu tej grupy społecznej i rozbudzenie dyskusji na tematy związane z wizerunkiem osób starszych, a także zmotywowanie starszych osób zaangażowanych w projekt do przeciwstawiania się stereotypom.

Media często kreują negatywny stereotyp starości, który zdaniem autorów projektu jest krzywdzącym wizerunkiem tego etapu życia, funkcjonującym w mentalności społecznej. Kultura zachodu wartościuje młodość dlatego seniorzy w mediach pojawiają się rzadko, a jeżeli już to w sposób spłycony i stereotypowy. Współczesna kultura pokazuje ich jako zależnych od rodziny, schorowanych, niechętnych do rozwoju i nieaktywnych społecznie. Kampania realizowana przez Fundację Futurama ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w życiu publicznym, a także podniesienie aktywności obywatelskiej legnickich seniorów i zachęcenie ich do aktywnego angażowania się w życie publiczne miasta. W skutek realizacji projektu seniorzy zintegrują się, zwiększy się ich udział w życiu publicznym, podniosą umiejętności w zakresie wykorzystania technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych, prowadzenia kampanii społecznych i aktywizowania obywatelskiego osób starszych w swoim środowisku.

W projekcie zaplanowano Szkolenie sieciujące seniorów – liderów aktywności społecznej osób starszych. Pierwszy z trzech zjazdów szkolenia odbył się we wrześniu br. W ramach tego spotkania seniorzy pracowali nad zagadnieniami poświęconymi partycypacji społecznej, tj. m.in. partycypacyjnym metodom prowadzenia dialogu społecznego, poznali techniki i narzędzia konsultacji społecznych oraz możliwości aktywizowania obywatelskiego społeczności lokalnych.

Kolejne szkolenia przygotują seniorów biorących udział w projekcie m.in. do planowania i organizowania efektywnych kampanii społecznych, wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, dobrej komunikacji społecznej, diagnozy potrzeb odbiorców, wykorzystania technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych i debat na temat przeciwdziałania niekorzystnemu stereotypowi seniora, konstruowania pozytywnego wizerunku seniora, przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia przez aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, aktywność intelektualną, społeczną, kulturalną, obywatelską.

W trakcie realizacji projektu organizowane będą również spotkania otwarte dla seniorów.

Spotkania inicjujące dyskusję dotyczącą wizerunku osób starszych, ich roli w społeczeństwem obywatelskim, a także zachęcające do wymiany doświadczeń i podejmowania aktywności zarówno fizycznej jak i intelektualnej, kulturalnej, obywatelskiej będą prowadzone przez seniorów dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Domu Dziennego Pobytu oraz w Klubie Seniora w Legnicy.

Dalszym etapem projektu będą dwie Senioralne debaty publiczne poświęcone aktywności fizycznej, zdrowemu stylowi życia, profilaktyce zdrowotnej osób starszych oraz aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej seniorów. Do udziału w debatach zaprosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Legnicy. W projekcie zaplanowano także przeprowadzenie wśród legnickich seniorów ankiety dotyczącej wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanej przez seniorów w mieście, jej wyniki posłużą do opracowania raportu, który będzie również dokumentem podsumowującym projekt zawierającym wnioski z realizacji działań projektowych i opinie uzyskane w trakcie realizacji projektu.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzania strony internetowej:

www.futurama.org.pl  oraz profilu FB www.facebook.com/fundacjafuturama

(sz)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię