Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu..

0
2056

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu przed terminem wypowiedzenia przewidzianym w umowie? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

 

Prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu powinno być zastrzeżone już w treści umowy. Warunku uzgadniają strony umowy, niekonieczne takie same dla obu stron. W sytuacji, gdy długość terminu wypowiedzenia nie jest określona w treści umowy, wypowiedzenie następuje na podstawie terminów ustawowych.  W przypadku lokalu użytkowego, gdy czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie zarówno wynajmujący, jak i najemca mają prawo wypowiedzieć umowę, najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku lokalu mieszkalnego wynajmującego ogranicza ustawa o ochronie praw lokatorów. Może on wypowiedzieć umowę tylko w przypadku, gdy:

1)pomimo pisemnego upomnienia, najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową bądź niezgodnie z jego przeznaczeniem;

2)najemca zaniedbuje obowiązki wynikające z postanowień umowy najmu;

3)najemca wyrządza szkody , niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;

4) najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;

5) lokator zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, mimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności;

6) najemca wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela lub używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;

7) umowa najmu w lokalu mieszkalnym może zostać wypowiedziana nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Danuta Barbara Konarska – prawnik

prawnik Kancelaria Prawna

Król i Wspólnicy

tel. 76 722 81 81

DYŻUR REDAKCYJNY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

od 9.00 do 15.00, tel. 664 995 413

Udostępnij
Poprzedni artykułSREBRNIE
Następny artykułNA PIĄTKĘ

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię