Złotoryja ma kandydatkę

0
533

Kamila Brzozowska jest złotoryjską kandydatką do parlamentu. Startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale obserwatorzy naszego lokalnego podwórka politycznego cenią ją przede wszystkim za merytoryczne działania, za fachowość.

Jest szanowana w Złotoryi bez względu na opcję polityczną oceniających. Jak znajduje się w wyborczych zawirowaniach? Pytał Marek Szpyra:

– Jak ocenia Pani trwającą kampanię wyborczą?

– Kampanię wyborczą oceniam pozytywnie kandydaci bardzo się angażują co widać chociażby w mediach społecznościowych. Jest to zdecydowanie kampania wizualizacyjna niewiele wiemy na temat poszczególnych kandydatów. Kampania jest w miarę merytoryczna i zdecydowanie zdominowana przez kandydatów PiS. Zapewne jest to wynikiem dobrej organizacji i szybkiego skompletowania oraz zarejestrowania list kandydatów.

– Wydaje się, że mniej Panią interesują polityczne gierki, a bardziej konkretna praca. Proszę przypomnieć przy realizacji jakich projektów współfinansowanych w ramach unijnych dotacji Pani pracowała.

– Naturalnie żadne gierki polityczne mnie nie interesują. Uważam, że w polityce liczy się człowiek, jego dorobek dla społeczeństwa, jego nieskazitelny charakter. Merytoryczne przygotowanie i konkretne wyniki z pracy świadczą o wartości człowieka. Z wykształcenia jestem prawnikiem zajmuję się prawem zamówień publicznych ale również pozyskiwaniem środków unijnych. Największą inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych przy której pracowałam jest modernizacja oczyszczalni i pompowni ścieków w Złotoryi. Realizacja tej inwestycji jest już w fazie końcowej. Koszty modernizacji wyniosły ponad 30 mln zł. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Złotoryi ale również dla kilku innych miejscowości w tym dla Legnicy. W wyniku modernizacji w sposób istotny poprawie uległy parametry ścieków spuszczanych do rzeki Kaczawy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie tylko usprawniła pracę pracownikom poprzez pełną automatyzację procesów ale również stała się bardziej przyjazna dla środowiska
i mieszkańców.

– Przez lata pracy zawodowej poznała Pani problemy samorządów i mieszkańców. Czy Złotoryja o Legnica mają jeszcze jakieś niewykorzystane atuty, które mogą pomóc w rozwoju regionu?

– To prawda, przez kilkanaście lat pracowałam w złotoryjskiej spółce komunalnej. Znane mi są problemy mieszkańców Złotoryi związane chociażby z ubogim rynkiem mieszkań w tym mieszkań komunalnych. Podejmuje działania w tym zakresie nie zaspakajają rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Trzeba zacząć korzystać z programów rządowych np. Mieszkanie Plus. Problemy mieszkańców naszego regionu można by wyliczać ale pyta Pan o atrybuty do wykorzystania w celu rozwoju regionu. Niewątpliwie atutem naszego regionu jest położenie geograficzne, a co za tym idzie walory turystyczne, które należy rozwijać i wykorzystywać na rozwój turystyki. Bardzo istotną kwestią jest poprawa infrastruktury drogowej tj. dróg powiatowych i gminnych. Drogi w powiecie złotoryjskim są powiedziałabym w stanie tragicznym, a otrzymane obecnie dofinansowanie z funduszu dróg powiatowych na poziomie 50% uważam za niewystarczające. Dlatego potrzebne jest wsparcie z poziomu Warszawy. Powiat Złotoryjski potrzebuje posła, który będzie umiał ale przede wszystkim będzie chciał pomóc samorządom bez względu na różnice polityczne obecnie mi tego brakuje, a przecież mamy swoich przedstawicieli w sejmiku. Niezwykle ważną kwestią dla Powiatu Złotoryjskiego jest trudna sytuacja szpitala powiatowego. Starosta podejmuje szereg działań zmierzających do przejęcia przez Powiat szpitala w celu właściwego zabezpieczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców, ale samo odzyskanie szpitala nie rozwiązuje problemów związanych ze świadczeniem usług szpitalnych, potrzebne jest wsparcie z zewnątrz poprzez zmianę polityki finansowania szpitali powiatowych. Niewątpliwym atutem Złotoryi jest działająca i rozwijająca się Specjalna Strefa Ekonomiczna nie mniej jednak dla zwiększenia jej atrakcyjności koniecznie należy zadbać o jak najszybszą budowę obwodnicy i zabezpieczenie środków na ten cel. Bez obwodnicy Złotoryja niestety będzie zmarginalizowana. Dla całego regionu niezwykle ważna jest rozbudowa starego zagłębia miedziowego, stwarzająca nowe miejsca pracy dla Legnicy, Złotoryi i okolic. Z punktu widzenia strategii rozbudowy KGHM moim zdaniem powinna być to inwestycja priorytetowa.

– Dziękuję za rozmowę.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię