ZARADNI SENIORZY

0
1237

Projekt „ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów” zbliża się do końca.

Projekt skierowany do legnickich członków rad senioralnych oraz aktywnych społecznie seniorów 60+, realizowany przez Fundację Futurama, rozpoczął się w marcu i zakończy się w grudniu br.

Główne założenia projektu to wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich rad seniorów, podniesienie aktywności obywatelskiej seniorów oraz ich partycypacja w życiu publicznym. Aby osiągnąć te cele w ramach projektu zrealizowano szereg działań, m.in.:

Cykl szkoleniowy poświęcony poszerzaniu kompetencji społecznych legnickich seniorów, który przygotował osoby biorące udział w szkoleniu do skutecznego reprezentowania interesów osób starszych w radach seniorów. Uczestnicy w trakcie szkoleń diagnozowali swoje potrzeby jako członków rad, planowali strategiczne działania, poznawali aspekty prawne funkcjonowania rad oraz dobre praktyki działalności innych rad seniorów, praktykowali prowadzenie debat publicznych, ćwiczyli umiejętności moderatorskie i komunikacyjne, poznali zasady radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trenowali wystąpienia publiczne.

Dwie debaty publiczne przygotowane przez seniorów dla seniorów. W każdej z debat wzięło udział ponad 50 seniorów i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Urzędu Miasta oraz radnych. Spotkania zorganizowali i poprowadzili przeszkoleni w ramach projektu seniorzy. Wśród najważniejszych wniosków i propozycji wypracowanych w trakcie dyskusji były te dotyczące podjęcia aktywnego dialogu obywatelskiego z samorządem i współpracy z organizacjami pozarządowym dotyczącego miedzy innymi stworzenia systemu wsparcia nad osobami starszymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, pozyskiwania dotacji lokalnych (np. Legnicki Budżet Obywatelski) krajowych i unijnych na działania istotne dla seniorów, promocji wydarzeń kierowanych do seniorów, a także bardziej liczne i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych kierowanych do seniora (osiedlowe domy kultury, teatr, kino, galerie sztuki, biblioteki, odczyty, sesje naukowe, portale internetowe, kanały radiowe i telewizyjne).

Ostatnim elementem projektu jest przygotowanie raportu na temat działalności rad seniora, zakresu ich kompetencji i planów działalności na przyszłość, zasad współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi, a także sposobów partycypacji obywatelskiej seniorów w życiu publicznym.

Fundacja Futurama dziękuje wszystkim seniorom i uczestnikom zaangażowanym w projekt, licząc na to, iż zdobyta wiedza dotycząca możliwości wpływania na kształt różnorodnych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i innowacyjnego podejścia do poszukiwania rozwiązań dla środowisk osób starszych pozwolą zastosowanie narzędzi partycypacji w praktyce oraz podniesienie aktywności obywatelskiej seniorów w Legnicy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej:

www.futurama.org.pl oraz profilu FB www.facebook.com/fundacjafuturama

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię