SIEĆ WSPÓŁPRACY

0
1360

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Biuro Karier oraz Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zapraszają doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanych nauczycieli na I Konferencję pod hasłem: Regionalna sieć współpracy – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego, która odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Celem konferencji jest pobudzanie współpracy środowiska doradców zawodowych subregionu legnicko-głogowskiego oraz wskazanie pożądanych kierunków tej współpracy, rozwój doradztwa zawodowego oraz promocja Legnicy jako ponadregionalnego ośrodka edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy.

Konferencja jest wydarzeniem inicjującym powstanie sieci współpracy lokalnego środowiska doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli subregionu legnicko-głogowskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji dotyczy nowoczesnych narzędzi wsparcia rozwoju kariery przedstawicieli pokolenia „Z”.

8.30 – 9.00 I CZĘŚĆ KONFERENCJI

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10

Otwarcie konferencji Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski

9.10 – 9.20

Otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski

9.20 – 9.35

Prezentacja

Sieć współpracy doradców zawodowych subregionu legnicko – głogowskiego.
Anna Lachmirowicz – wicedyrektor CPPPiDN, doradca zawodowy

9.35 – 9.55 Wykład

Generacja „Z” – co im możemy zaoferować jako doradcy?

Od doradztwa zawodowego do poradnictwa konstruowania życia.

dr Violetta Podgórna, Uniwersytet Wrocławski

9.55 – 10.15 Wykład

Generacja „Z” – co im możemy zaoferować jako doradcy?

Wspieranie radzących się w konstruowaniu własnych karier – od teorii do praktyki.

dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa

10.15 – 10. 40 Przerwa kawowa
10.40 – 13.45 II CZĘŚĆ KONFERENCJI – WARSZTATY
Warsztat I:
Kręgi – Narracje – Metafory – narzędzia dodające mocy. Praca na zasobach osoby radzącej się.

dr Anna Górka – psycholog, doradca kariery, trener rozwoju osobistego
Warsztat II:
Kreatywne metody współpracy z uczniem na lekcji doradztwa zawodowego.

Marcin Kuc – doradca zawodowy, terapeuta, coach kryzysowy
Warsztat III:

Kalejdoskop kariery – jakościowe podejście w poradnictwie edukacyjno-zawodowym/kariery.
dr Joanna Minta – pedagog, doradca kariery, trener umiejętności społecznych, tutor akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej i poradoznawstwa

Warsztat IV:

Myślenie wizualne jako narzędzie dla doradców i nie tylko”
Ewa Karlińska doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach

13.45

Zakończenie konferencji

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię