Odbiór końcowy…

0
398

… zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D”.

29.12 br. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D” w gminie Prochowice.

Udział w wydarzeniu wzięli: Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń, Radni: Paweł Grabek, Jan Łukasz, Artur Mackiewicz, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Prochowice, a także pracownicy drogowej służby liniowej.

Kierowcy z wyremontowanego odcinka drogi o długości 1576 m od miejscowości Szczedrzykowice do miejscowości Dąbie mogą korzystać od 13 grudnia br. Odcinek ten znajduje się w ciągu drogi powiatowej 2179D, która przebiega od miejscowości Kunice, poprzez Szczedrzykowice i Dąbie do miejscowości Kawice. W swoim przebiegu na krótkim fragmencie droga posiada wspólny przebieg z drogą powiatową 2184D, która otrzymała nową nawierzchnię w 2021 r.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa o długości 1242 m i rozbudowa o długości 334 m odcinka drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Szczedrzykowice do miejscowości Dąbie oraz rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2184D o długości 151 m.

Zakres robót obejmował:

– budowę nowej konstrukcji drogi (o kategorii KR2 dla drogi 2179, i KR3 dla drogi 2184D) o szerokość 5.0 m w terenie zabudowanym i 5,50 m poza terenem zabudowanym a na odcinku rozbudowywanym odpowiednio 5,50 m i 6,0 m,

– budowę dwóch zatok autobusowych na wysokości boiska w m. Dąbie,

– budowę wyniesionego przejścia dla pieszych między zatokami autobusowymi,

– przebudowę i budowę chodników o nawierzchni betonowej z „kostki brukowej”,

– przebudowę istniejących zjazdów,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 989 m, (odcinek Szczedrzykowice droga 2184D – 539 m, wzdłuż drogi 2184D -151 m, od drogi 2184D do Dąbia 299 m), o szerokości 2,5 m poza terenem zabudowanym i 3,0 m w terenie zabudowanym, o nawierzchni bitumicznej

– doświetlenie przejść dla pieszych typu LED panelem solarnym i akumulatorem litowo – jonowym w m. Szczedrzykowice, oraz przejść przez drogę 2184D ciągiem pieszo-rowerowym jako dedykowane (bez oznakowania przejścia dla pieszych)

– przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej o długości 475 m ( w tym: 12 szt. studni DN 1000 mm, 19 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami),

– przebudowę i budowę przepustów oraz rowów drogowych,

– budowę kanału technologicznego – 1684 m (w tym 21 szt. studni kablowych),

– usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną obejmującą przeniesienie, przestawienie dwóch słupów poza skrajnie chodnika, oraz zabezpieczyć rurą osłonową kable w miejscu przebudowywanego rowu

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 5 286 770,09 zł. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 733 702,71 zł.

Wykonawcą zadania była firma Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię