Obchody 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych w Powiecie Legnickim

0
290

Uroczyste obchody 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych w Powiecie Legnickim odbyły się 11 czerwca br. w miejscowości Konradówka, leżącej w gościnnej gminie Chojnów. Inicjatywę zorganizowania przedsięwzięcia podjęli działacze Powiatowego Zrzeszenia LZS w Legnicy.

Władze Powiatu Legnickiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych powiatu legnickiego, dyrektorzy szkół, wieloletni działacze sportowi, sportowcy, trenerzy. Jubileusz wsparli liczni sponsorzy oraz Zarząd Powiatu Legnickiego.

Uroczystości otworzył Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, który witając gości podkreślił, że obchodzony Jubileusz to niezwykłe i wyjątkowe wydarzenie, które jest okazją do podziękowań i podsumowań pewnego etapu działalności LZS. Zaznaczył, że aby powstawały sukcesy na wielkich arenach, najpierw należy znaleźć talenty na małych wiejskich lub gminnych boiskach.

Starosta Legnicki Adam Babuśka pogratulował oraz podziękował wszystkim działaczom i członkom LZS za wieloletnie zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, życząc dalszych sportowych sukcesów. Zaznaczył, że promocja kultury fizycznej, szkolenie zawodników oraz organizacja różnorodnych imprez i zawodów popularyzujących aktywność fizyczną to idee, które przyświecają działaczom Zrzeszenia LZS.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podkreśliła, że działalność Ludowych Zespołów Sportowych w znaczący sposób przyczynia się do kształtowania szlachetnych postaw wśród młodych zawodników, a także propaguje zdrowy styl życia i uczciwe współzawodnictwo. Młodzież szkolna, szczególnie z terenów wiejskich dzięki działalności LZS ma możliwość rozwoju swoich predyspozycji w różnych dziedzinach sportowych. Życząc satysfakcji z pracy z młodymi sportowcami oraz pomyślności w rozwoju i krzewieniu ducha sportowego zaznaczyła, że trenerzy często poświęcają własny czas, pracując nad rozwojem powiatowych talentów sportowych.

Ważnym akcentem Jubileuszu było uhonorowanie Medalem 75-lecia wszystkich zasłużonych osób, które wspierają i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju sportu. Uchwałą Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Legnicy nadano Honorową Odznakę 75-lecia LZS pięćdziesięciu osobom – samorządowcom i działaczom Powiatu Legnickiego, które wniosły nieoceniony wkład w rozwój sportu w minionym okresie. Wśród odznaczonych znaleźli się również: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński.

Za wieloletnią działalność i zaangażowanie listy gratulacyjne oraz Miedzioryty otrzymali od Władz Powiatu Legnickiego Grażyna Jóźwik i Tadeusz Chodorowski.

Jubileusz 75-lecia był doskonałą okazją do spotkań, rozmów i podsumowania dotychczasowych osiągnięć.

Uroczystość 75-lecia LZS uświetnił występ zespołu Michalinki z Konradówki.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię