NAGRODZENI Z JERZMANIC ZDROJU

0
785

Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało z rąk wiceministra sprawiedliwości Michała Woś oraz wiceministra edukacji narodowej Macieja Kopeć nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę.

Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Złoty Medal otrzymał:

Jacek Dariusz Tyc, dyrektor szkół – Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju

Srebrnym Medalem otrzymał:

Józef Bukraba, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany 7 pedagogom w tym 5 naszym pracownikom:

Teresa Zdzisława Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Piotr Kocyła, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Anna Hajdun, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Damian Banaszyński, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Mateusz Wójcicki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju.

(WKSP MinSpraw.)

Fot.(pk)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię