Na sesji

0
229

XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego odbyła się w 28 maja br. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideo transmisji. Wszystko z troską o zapewnienie bezpieczeństwa Radnym i pracownikom Starostwa. Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 17 Radnych. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli.

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali i przyjęli między innymi:

Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Radni, głosując zgodnie i w komplecie, zdecydowali o podjęciu:

Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za ubiegły rok. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. Konsekwentnie Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium.

Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Rui na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podczas posiedzenia zaprezentowany i rozpatrywany był Raport o stanie powiatu za ubiegły rok. Radni zrealizowali cały porządek obrad.

(powiatleg)

Udostępnij
Poprzedni artykułCzarna rozpacz
Następny artykułUlubiony zamek Św. Jadwigi

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię