Jest interpelacja

0
893

Wiceprzewodniczący legnickiej Rady Miasta złożył  interpelację w  sprawie nadania  imienia ks. J.Popiełuszki dla ronda  w ciągu Al. Piłsudskiego.  Poniżej  publikujemy pełny tekst interpelacji.

Legnica, dnia 04.02.2019r.

Łukasz Laszczyński

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Legnicy

Pan Tadeusz Krzakowski

Prezydent Miasta Legnicy

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miasta Legnicy

INTERPELACJA 02/19

Działając na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.994 t.j.) składam niniejszą interpelację.

Rada Miasta Legnicy z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 29 stycznia 2019r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ronda w ciągu Al. Piłsudskiego w Legnicy imieniem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 lutego 2019r. Zgodnie z treścią § tejże uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wnioskodawcy w treści uzasadnienia do projektu uchwały wskazali, że „(…) przyjęcie przedmiotowej uchwały i nadanie nowo powstałemu rondu nazwy imienia Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki będzie wyrazem godnego upamiętnienia jego osoby i działalności pozwalając jednocześnie na umacnianie wartości chrześcijańskich w Legnicy i stanie się przyczynkiem do podejmowania szeregu innych inicjatyw o charakterze edukacyjnym związanych z historią Polski i Kościoła Katolickiego w Polsce po 1945 roku. Osoba i działalność Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki niesie ze sobą wartości, na których należy budować wychowanie pokoleń przyszłych mieszkańców Legnicy (…)”.

Zgodnie z treścią przepisu art. 47a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j.) do zadań gminy należy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

Poza wskazaną wyżej podstawą prawną dotyczącą zadania gminy związanego z informowaniem o nazwach ulic i placów, mając na uwadze uzasadnienie do przedmiotowej uchwały, należy mieć na względzie szeroko rozumiany aspekt edukacyjny dotyczący osoby, życia oraz dokonań patrona nowego ronda, na który wskazywali wnioskodawcy.

Pytanie:

  1. Proszę o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu wykonania ww. uchwały, w szczególności związanej z realizacją obowiązku poinformowania o nazwie ronda w sposób wynikający z przepisu art. 47a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

/ – / Łukasz Laszczyński

Udostępnij
Poprzedni artykułJaworskie drogi
Następny artykułThe Vets na scenie

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię