Budżet solidarności społecznej zamiast promocji Urzędu Miasta

0
1564
Odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Legnicy. W trakcie jej bardzo burzliwego przebiegu podjęto uchwały kształtujące podstawy polityki finansowej legnickiego samorządu w nadchodzącym roku.

Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwały dotyczące; Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, budżetu miasta Legnicy na 2019 oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Centralnym. Projekty uchwał oraz procedowanie nad nimi stały się przedmiotem największej uwagi radnych.
Głosowania…
…nad projektami poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych w Radzie Miasta Legnicy. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Laszczyński (na zdjęciu), Koalicji Obywatelskiej Jarosław Rabczenko, zaś Klubu Radnych Tadeusza Krzakowskiego Ignacy Bochenek.
Ważnym wydarzeniem wczorajszej sesji Rady Miasta były wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości (na zdjęciu) w sprawie zmiany projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawki dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019: 1) w obszarze promocji o kwotę 600.000,00 zł, 2) w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 569.000,00 zł.
Uzyskaną w ten sposób kwotę 1.169.000,00 zł zaproponowano na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej”, zaś kwotę 869.000,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń w ośrodkach pomocy społecznej wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom i trudnej sytuacji materialnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.
Na sali…
…obrad znaleźli się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. W trakcie posiedzenia Rady Miasta głos zabrała Pani Aneta Mazur, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy. W swoim przemówieniu Pani Aneta Mazur wskazując w sposób szczegółowy na problemy związane z codziennym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy oraz jego pracowników zaapelowała o większość wrażliwość społeczną prezydenta i radnych. Taką wrażliwością wykazali się radni popierający wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tak istotne zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy było wyrazem przekonania radnych Prawa i Sprawiedliwości o fundamentalnym znaczeniu i roli pracowników MOPS dla mieszkańców Legnicy. Pracownicy socjalni na co dzień realizują sztandarowe programy socjalne, są pierwszymi odbiorcami zgłaszanych przez Legniczan problemów społecznych, a nade wszystko wykonują swoją pracę nierzadko w bardzo trudnych warunkach.
Dodatkowo…
…zgłoszona do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy poprawka wynika z głębokiego przekonania radnych, iż budżet miasta Legnicy powinien być w rzeczywisty sposób budżetem zrównoważonego rozwoju. Tym samym jednakowego poparcia w tym dokumencie oraz uwagi wymagają projekty dotyczące infrastruktury, komunikacji, jak również kwestii społecznych. Przyjmowany budżet w ocenie Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości musi być budżetem solidaryzmu społecznego. Dodatkowo w ramach zgłoszonych poprawek znalazło się rozszerzenie zadania dotyczącego zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego poprzez wyraźne wpisanie do jego zakresu budowy pomnika Henryka Pobożnego. Zaproponowane poprawki dotyczące WPFu oraz budżetu miasta Legnicy na 2019 zostały przyjęte przy poparciu radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej. Radni Klubu Radnych Tadeusza Krzakowskiego opuścili salę na czas głosowania nad poprawką dotyczącą zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, Prezydent Tadeusz Krzakowski ubolewał zaś, że z powodu zmniejszenia wydatków na promocję pod znakiem zapytania stanie udział przedstawicieli legnickiego samorządu na targach w Dreźnie.

(mw)

Zdjęcia Paweł Gębski

Udostępnij
Poprzedni artykułPOMAGAMY!
Następny artykułLKT z nagrodami

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię