„Aktywny senior z Fundacją Futurama”

0
337

Indeks kapitału intelektualnego dla seniorów plasuje Polskę na ostatnim miejscu wśród 16 krajów europejskich, objętych porównaniem.

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski został opracowany, aby zainicjować debatę publiczną i pomóc w wieloletniej perspektywie rozwijać Polskę jako gospodarkę opartą na wiedzy. Do zmierzenia kapitału intelektualnego Polski użyto skomplikowanego narzędzia statystycznego, złożonego z wielu wskaźników. W raporcie wyniki zaprezentowano z podziałem na grupy wiekowe: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli i seniorzy. Fakt, iż polscy seniorzy bardzo słabo wypadają na tle europejskich rówieśników, powinien nas mobilizować do działania. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, między innymi:

Niska aktywność zawodowa. Przede wszystkim polscy seniorzy zbyt szybko odchodzą z rynku pracy – średnio w wieku 58 lat. Razem z nimi znika wiedza i doświadczenie, które przez lata zdobywali. W Polsce stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata jest o półtora razy niższa niż średnia unijna. Niska aktywność społeczna. Polacy powyżej pięćdziesiątego roku życia w niewielkim stopniu angażują się w wolontariat, niechętnie także włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej, w sport czy kulturę. Ich zaangażowanie społeczne jest dwu-, trzykrotnie mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej i ogranicza się zwykle do naj-bliższej rodziny – konstatują autorzy raportu.

Zbyt mała aktywność edukacyjna. Zaledwie co siódmy senior korzysta z jakichkolwiek form zdobywania wiedzy. To wciąż dużo mniej niż w Niemczech, Austrii czy krajach skandynawskich. Podstawową rolę odgrywa zaznajamianie osób starszych z nowymi technologiami. W Polsce je-dynie 20 procent osób w wieku 55-64 lata korzysta z internetu, podczas gdy w całej UE wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy. Nienajlepszy stan zdrowia seniorów. Oczekiwana długość życia Polaków w wieku 60 lat jest niższa niż w UE. Zarówno kobiet (o ok. 2 lata), jak i mężczyzn (o ok. 3 lata). Niewątpliwie na gorszy stan zdrowia polskich seniorów ma wpływ wiele wad systemu ochrony zdrowia, takich jak: niewystarczający system finansowania procedur związanych z leczeniem osób starszych, brak dostatecznej liczby lekarzy geriatrów czy zły system szkolenia kadr medycznych – wyliczają autorzy raportu. Negatywny wpływ na stan zdrowia seniorów ma także pasywny tryb życia, spędzanie dużej ilości czasu w domu oraz nieodpowiednia dieta.

Autorzy raportu alarmują, iż Polska bez stworzenia swoistego paktu społecznego na rzecz aktywizacji seniorów nie utrzyma obecnego tempa rozwoju gospodarczego i będzie systematycznie tracić znaczenie w Europie. Działania służące zwiększeniu aktywności seniorów wymagają równoległych prac w wielu obszarach. Aby możliwy był wzrost aktywności ekonomicznej seniorów, konieczne jest wdrożenie zestawu polityk, które nie będą zachęcały osób starszych do przedwczesnego wychodzenia z rynku pracy, a jednocześnie będą umożliwiały im konkurowanie na tym rynku i zabezpieczały przed dyskryminacją. Większa aktywność edukacyjna seniorów i ich wyższa gotowość do podejmowania pracy są uwarunkowane ich stanem zdrowia. Natomiast na poprawę stanu zdrowia i wzrost poczucia własnej wartości seniorów przekłada się promowanie uczestnictwa seniorów w życiu kulturalnym i społecznym – aktywność w organizacjach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku czy klubach środowiskowych. Opracowano na podstawie „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski”, który jest dostępny na stronie internetowej: www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip.

Fundacja Futurama, realizuje projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości”, którego celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych, obywateli życia społecznego i publicznego, promowanie aktywnych postaw osób starszych, a także prezentowanie pozytywnych wzorów zaangażowania w życie publiczne i działalności społecznej seniorów oraz podniesienie aktywności obywatelskiej i umiejętności społecznych seniorów biorących udział w projekcie.

We wrześniu dziesięciu uczestników projektu brało udział w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Futurama. Celem szkolenia była aktywizacja seniorów zarówno na polu aktywności edukacyjnej jak i towarzyskiej. Bo zadowolony senior, to senior skłonny do podejmowania działania na rzecz lokalnej społeczności i aktywny obywatelsko. Do końca tego roku, seniorzy spotkają się jeszcze dwa razy na wyjazdach szkoleniowych, podczas których przygotują debatę dla legnickiej społeczności osób starszych.

Debata społeczna dobędzie się w Legnicy w grudniu 2019r.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzania strony internetowej:
www.futurama.org.pl oraz profilu FB www.facebook.com/fundacjafuturama


Projekt „
Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Udostępnij
Poprzedni artykułHollywood w dolinie skał
Następny artykułPamiętajmy

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię