WALKA ZE SMOGIEM

0
1237

Legnica, Głogów – arsen,inne miasta „zwykły” smog z  domowych kominów… Nie jest dobrze. Walka ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, wspieranie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz projektów z zakresu gospodarki odpadami. To przykłady zadań, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczy ponad 160 mln złotych w 2018 r. (w tej kwocie 110 mln zł to preferencyjne pożyczki, pozostała część to dotacje).

 

Zarząd największej instytucji finansującej proekologiczne zadania na Dolnym Śląsku ogłosił swoje plany i priorytety oraz podsumował efekty działania w 2017 r.

– Największa część finansowej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu w tym roku zostanie wypłacona na walkę ze smogiem i niską emisją – powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Funduszu. – Od 2017 r. realizujemy program antysmogowy, w ramach którego przeznaczyliśmy 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych.

Do końca…

… ubiegłego roku skorzystały z tego programu 23 samorządy, które pozyskały 15 mln złotych. Prezes Funduszu przekazał również informację, że WFOŚiGW we Wrocławiu będzie uczestnikiem ogólnopolskiego programu termomodernizacyjnego, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na antysmogowe działania edukacyjne: konkurs dla mediów oraz program pn. „Walka ze smogiem i niską emisją” WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy 2,5 mln złotych. Inne ważne projekty, które będą realizowane we współpracy z NFOŚiGW dotyczą rozwijania elektromobilności oraz wspierania ekobudownictwa. WFOŚiGW we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka planuje również uruchomienie specjalnego programu, aby pomóc mieszkańcom z terenów, na których występują okresowe niedobory wody pitnej. Preferencyjne wsparcie finansowe ma zostać udzielone dla najbardziej poszkodowanych przez suszę samorządów na budowę studni, ujęć wody czy nowych wodociągów.

Jaka jest…

… „statystyka” efektów osiągniętych w ubiegłym roku dzięki wsparciu udzielonemu przez WFOŚiGW we Wrocławiu? To m.in. 380 zawartych umów i ponad 78 mln złotych pożyczek i dotacji dla beneficjentów.

– Dzięki naszej pomocy finansowej na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie 145 km kanalizacji i wodociągów – powiedział Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Funduszu. Samorządy usunęły 6 tys. ton rakotwórczego azbestu. Fundusz obsługiwał 82 zadania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wśród przykładów inwestycji dofinansowanych w ubiegłym roku warto wymienić Wrocławską Elektrownię Słoneczną. Na 35 dachach wieżowców w stolicy Dolnego Śląska zamontowano blisko 3 tysiące paneli słonecznych. – To pierwsza taka elektrownia w Polsce, unikalna również w Europie – W Jeleniej Górze, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundusz w zakładach Jelfy ciepłownia na gaz zastąpiła opalaną miałem węglowym. Fundusz dofinansował także projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokoła wędrownego i pstrąga potokowego.

W tym roku…

… przypada dwudziestopięciolecie działalności WFOŚiGW we Wrocławiu. Od 1993 r. Fundusz dofinansował realizację powyżej 8 tys. projektów o wartości ponad 8 mld zł na kwotę blisko 3,7 mld zł. Beneficjentami Funduszu są m.in. samorządy, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze. Środki, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. pochodzą przede wszystkim z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wnoszą je m.in. zakłady przemysłowe.

– Każda złotówka z Funduszu jest wydawana co najmniej dwa razy. To dlatego, że udzielając pożyczek wypracowujemy zysk z odsetek, który przekazujemy na kolejne inwestycje – powiedział Kasztelowicz.

WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym uczestnikiem unikalnego w Europie i na świecie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, który tworzą: NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

(rb)

Fot.(wfos)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię