REKLAMACJA OBUWIA

0
1643

Podczas reklamacji u producenta obuwia powołujemy się na gwarancję. Gwarancja przyznawana jest przez producenta i to on określa jej zasady oraz czas trwania. Przeważnie producenci udzielają rocznej, czasem dwuletniej gwarancji na obuwie. Zasady korzystania z gwarancji określa dokument gwarancyjny, dołączany do obuwia podczas zakupu.

Podczas reklamacji u sprzedawcy obuwia powołujemy się na rękojmię za wady towaru. Towar uznaje się za wadliwy, jeśli nie nadaje się do użycia z powodu wad istniejących w chwili zakupu. Wada może ujawnić się w późniejszym terminie, w trakcie użytkowania obuwia . W przypadku gdy buty rozkleją się bądź odbarwią – mimo prawidłowego używania – możemy powiedzieć, że towar jest wadliwy. Jeśli wada ujawni się w terminie do roku od dnia wydania obuwia, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania. W innym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że wada istniała już w chwili sprzedaży. Prawo do skorzystania z rękojmi za wady towaru przysługuje przez 2 lata od zakupu. W przeciwieństwie do gwarancji, której warunki ustala sam producent, w przypadku rękojmi za wady towaru uprawnienia konsumenta określa Ustawa, a więc respektować musi je każdy sprzedawca. Uprawnienia jakie przysługują konsumentowi to:

  • nieodpłatna naprawa uszkodzonego obuwia,
  • wymiana butów,
  • obniżenie ceny (gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności i niezgodność nie jest istotna)
  • odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy (gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności a niezgodność jest istotna).
  • Istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego: konsument może od razu zażądać jednego z powyższych rozwiązań. Wcześniej należało najpierw ubiegać się o naprawę lub wymianę, a jeśli naprawa okazała się nieskuteczna. można było żądać częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów. Obecnie konsument sam wybiera, które z rozwiązań będzie dla niego najlepsze.

Adwokat Zbigniew Król

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię