Pieniądze na usuwanie rakotwórczego azbestu

0
234

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkurs na dotacje, które umożliwią usuwanie azbestu w naszym  regionie. Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja br.


Akcja umożliwi bezpieczny demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwiane lub zabezpieczenie odpadów zawierających ten niebezpieczny dla zdrowia materiał.

– Fundusz wspiera finansowo tą akcję już od 9 lat i w jej efekcie unieszkodliwiono na Dolnym Śląsku ponad 29 tysięcy ton azbestu – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. W naszym regionie zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016 – 2020
jest do usunięcia ponad 100 tys. ton wyrobów azbestowych. Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione.

Niebezpieczny materiał był używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Okazało się jednak, że może on powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. To dlatego, że z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, a włókna, które dostają się do organizmu człowieka stają się źródłem groźnych chorób. Gminy, które będą brały udział w konkursie WFOŚiGW we Wrocławiu organizują nabory dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem i utylizacją azbestu.
Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa Fundusz zachęca wszystkie samorządy, do ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, na rzecz korespondencji pocztowej – tradycyjnej bądź email, kontaktów telefonicznych czy formularzy na stronach WWW. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dolnośląskie wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Jastrzębia 24) oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16; Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie  31 maja 2020 r. do godziny 15.30 .
Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.wroclaw.pl.

(rb)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię