Miliony na ekologię 

0
270

Kilkaset milionów złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ekologiczne działania na Dolnym Śląsku. Duże pieniądze zostaną wypłacone m.in. walkę ze smogiem i niską emisją, realizację programu Czyste Powietrze oraz inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

Zarząd Funduszu ogłosił plany oraz podsumował efekty działań WFOŚiGW we Wrocławiu w roku ubiegłym. Plan dofinansowania wszystkich proekologicznych zadań przez Fundusz to kwota 195 mln złotych (w tym nisko oprocentowane pożyczki o wartości 100 mln złotych, reszta to dotacje). Jednak dzięki umowie z NFOŚiGW dolnośląski Fundusz dysponuje jeszcze większymi środkami – na program Czyste Powietrze. Dodatkowa kwota wypłacona Dolnoślązakom, którzy skorzystają z tego programu może sięgnąć nawet 100 mln złotych. To pieniądze na wymianę węglowych kopciuchów na piece gazowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz ocieplenie domów jednorodzinnych.
– Nie jest to jedyna ważna wiadomość dla wszystkich Dolnoślązaków zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia z Czystego Powietrza – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Rząd zaplanował ważne zmiany w tym programie. To między innymi uproszczenia w zasadach przyznawania dotacji, skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni. Uproszczony zostanie też wniosek o dotację. Rząd zapowiada włączenie do programu banków i gmin.

Inną nowością będzie możliwość złożenia jednego wniosku na wsparcie z programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Poziomy dotacji zostaną powiązane z efektem ekologicznym, bonus będzie przyznany za niskoemisyjność i odnawialność. Ważną zmianą będzie też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jakie było zainteresowanie programem w 2019 r.? Na portalu beneficjenta zarejestrowało się 12 tys. osób. WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł ponad 2,5 tys. umów i wypłacił beneficjentom 17 mln złotych. Za te pieniądze udało się zlikwidować 673 pieców węglowych/źródeł ciepła stałopalnych. Zainstalowano 1.031 nowych, proekologicznych źródeł ciepła. Punkty Obsługi Klienta działają we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy oraz w 29 samorządach na terenie Dolnego Śląska. Na 2020 r. na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu zaplanowano 72,7 mln złotych. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie emisji substancji toksycznych. Inne ważne cele, to wspieranie inwestycji z Odnawialnych Źródeł Energii, termomodernizacji i efektywności energetycznej. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy na ochronę wód i gospodarkę wodną 61mln złotych. Na inwestycje z ochrony powierzchni ziemi zaplanowano wydatkowanie 22,9 mln złotych. Ważne będzie wsparcie udzielane na zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. To kwota 12,5 mln złotych.

Na ochronę powietrza i kanalizację

Jaka  jest „statystyka” efektów osiągniętych w ubiegłym roku dzięki wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu?To m.in. ponad pół tysiąca zawartych umów oraz 201 mln złotych pożyczek i dotacji wypłaconych dla beneficjentów. W realizacji było 80 zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu Zainstalowano 1,3 tys. nowych, proekologicznych źródeł ogrzewania m.in. pieców gazowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. W regionie zlikwidowano ponad 2 tys. sztuk pieców węglowych/źródeł ciepła stałopalnych (dane łączne z efektami programu Czyste Powietrze). W 2019 r. został potwierdzony efekt ekologiczny przedsięwzięć, które zostały dofinansowane przez Fundusz od 2016 r. Moc zainstalowanych Odnawialnych Źródeł Energii wyniosła ponad 10 tys. KW. Do powietrza trafiło też mniej gazu cieplarnianego CO2 o ponad 31 tys. ton rocznie (redukcja i uniknięcie emisji). – Dzięki pomocy finansowej Funduszu na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie ponad 80 km kanalizacji i wodociągów. To ważna wiadomość nie tylko dla stanu środowiska, ale i także dla zdrowia Dolnoślązaków – mówi Łukasz Kasztelowicz. W regionie dzięki nowym inwestycjom znikają kolejne nieszczelne szamba, które rozsiewały zarazki. Dotacje z Funduszu pomogły w zakupie 34 wozów bojowych dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Program Mały Strażak umożliwił zakup 2,8 tys. sztuk wyposażenia dla 234 jednostek OSP. Te działania to realna pomoc w zapobieganiu skutkom ekologicznych katastrof w naszym regionie. Z dachów i budynków usunięto ponad 3,2 tys. ton rakotwórczego azbestu. Działania Funduszu to nie tylko dofinansowanie do inwestycji. WFOŚiGW we Wrocławiu uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Doradztwa Energetycznego. Doradcy w ubiegłym roku m.in. udzielili 1.655 konsultacji oraz przeprowadzili szkolenia dla energetyków gminnych z udziałem przedstawicieli ze 101 JST.

Słoneczne elektrownie

Wśród przykładów inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2019 r. warto wymienić otwarcie elektrowni słonecznej z 1,7 tys. paneli w Ligotce (okolice Wrocławia). Łączna moc tej instalacji to ok. 0,5 tys. KW. Moc elektrowni pozwoliłaby zaopatrzyć w energię elektryczną 33 piętrowy wieżowiec. W gminie Zgorzelec powstała farma słoneczna z blisko 3,7 tysiącami paneli. Ta inwestycja przyniesie ograniczenie emisji gazu cieplarnianego CO2 o blisko 870 ton rocznie. Dzięki wsparciu z Funduszu otwarto „Zatokę Ekopiratów” – zmodernizowany plac zabaw przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii I Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Oświetlenie zatoki zapewniają 24 panele fotowoltaiczne.

– WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył ponad 83 mln złotych na inwestycje w Elektrociepłowni w Polkowicach. Pożyczka ta pozwoli na kompleksową modernizację oraz montaż instalacji m.in. filtrów, wentylatorów i kanałów odprowadzania spalin — mówi Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes Zarządu Funduszu. – Inwestycja ograniczy w ciągu roku emisję do powietrza: pyłów o 98 ton, dwutlenku siarki o 265 ton oraz tlenków azotu o 66 ton. W ubiegłym roku zostało otwarte najnowocześniejsze w Polsce laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska, w którym są prowadzone badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska. Wsparcie z Funduszu wyniosło 2,7 mln złotych. Do laboratorium trafiają próbki m.in. z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych w regionie. Przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu sokoły wędrowne wracają na Dolny Śląsk. Wypuszczono do sztucznych gniazd w okolicach Milicza 24 ptaki. Zanotowano przyrodniczy sukces: dwie samice i dwa samce wylęgły się pod koniec kwietnia w milickich lasach. WFOŚiGW we Wrocławiu wspierał także inne projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji zajęcy, kuropatw i pstrągów wędrownych. Wsparł również finansowo akcję przenoszenia żab na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz wypasy owiec wrzosówek w Karkonoskim Parku Narodowym.

Na środowisko

Od 1993 r. Fundusz dofinansował realizację powyżej 9,3 tys. projektów na kwotę około 4 mld zł. Beneficjentami Funduszu są m.in. osoby fizyczne, samorządy, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze. Środki, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu pochodzą przede wszystkim z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wnoszą je m.in. zakłady przemysłowe. Każda złotówka z Funduszu jest wydawana co najmniej dwa razy. Udzielając pożyczek WFOŚiGW we Wrocławiu wypracowuje zysk z odsetek, który przekazuje na kolejne inwestycje. Fundusz jest aktywnym uczestnikiem unikalnego w Europie i na świecie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, który tworzą: NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

(WFOS)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię