ROCKOWE EKIPY NA START

0
1951

Chcecie zagrać  w finale PRZEGLĄDU KAPEL ROCKOWYCH? Wysyłajcie zgłoszenia!!!Organizatorem PKRock’17 jest Legnickie Centrum Kultury. Poniżej szczegółowy regulamin uczestnictwa dla kapel.

Termin i miejsce: 13 maja 2017, godz. 15:00 – 22:00
Legnica, Akademia Rycerska – dziedziniec, ul. Chojnowska 2

Zasady uczestnictwa:

– w Przeglądzie może wziąć udział każdy zespół wykonujący szeroko rozumianą muzykę rockową, alternatywną, niezależną.

– zgłoszenie następuje po dostarczeniu:

1) dowolnej jakości (studio, koncert, próba, itp.) materiału muzycznego:
– w przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą elektroniczną: pliki CD-AUDIO, WAV, MP3 – w przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą tradycyjną: kaseta magnetofonowa, płyta
CD, CD-R /TYLKO w wersji AUDIO; sugerowana – najniższa prędkość wypalania płyty/,
wideo, winyl

Materiał ten musi zawierać:
a) ok. 5-15 minut muzyki (minimum 3 utwory)
b) przesłane pliki lub dostarczone pozostałe nośnik muszą być opisane: nazwa kapeli, tytuły utworów

2) wypełnionej karty zgłoszenia /jeśli karta zgłoszenia wypełniana jest odręcznie dodatkowo należy jej treść przesłać w osobnym pliku, jako plik tekstowy możliwy do edycji/

3) tekstów utworów w formie maszynopisu (w przypadku tekstów w j. angielskim – tłumaczenia w j. polskim) /w przypadku nadesłania tekstów w formie elektronicznej – każdy plik musi być opisany: nazwa zespołu/

4) w uzupełnieniu zgłoszenia, mile widziane są także:
– fotka/fotki wykonawcy
– logo zespołu

– termin nadsyłania (dostarczania) ww materiałów upływa z dniem 4 maja (w przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną – nie decyduje data stempla pocztowego!!)

– w przypadku stosunkowo dużej liczby zgłoszonych wykonawców nastąpi wcześniejsza kwalifikacja dokonana przez Jury Przeglądu na podstawie otrzymanych materiałów muzycznych,

– dwa miejsca w konkursie zostały zarezerwowane dla wykonawców wyłonionych podczas lokalnych eliminacji dla zespołów z Legnicy oraz Powiatu Legnickiego /w dn. 6.05 – koncert „freestage”, w klubie „Spiżarnia”, Legnica/,

– o udziale w Przeglądzie zakwalifikowani wykonawcy zostaną powiadomieni mailowo/telefonicznie najpóźniej do 9 maja br.

– podczas Przeglądu zespołom będzie przysługiwało maksymalnie 30 minut na scenie (prezentacja łącznie z zainstalowaniem się na scenie oraz zejściem ze sceny). Przed rozpoczęciem całej imprezy zaplanowany jest blok prób akustycznych dla wszystkich zespołów konkursowych.

Nagrody:

– Jury przyzna następujące nagrody: 4.000 zł dla zwycięskiego wykonawcy (Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród).
Sprawy organizacyjne:

– karty uczestnictwa do pobrania:   karta zgłoszenia PKR Legnica 2017     wraz z materiałami „demo” należy przesłać na adres:
– w formie elektronicznej na adres: bgk@lck.art.pl
– tradycyjną pocztą:
Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, pokój 127
59-220 Legnica
– organizatorzy zapewniają w czasie prób i występów profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie oraz backline /istnieje możliwość użycia własnych wzmacniaczy/ oraz perkusję (osprzęt do perkusji: stopa, werbel, blachy każdy perkusista musi mieć swoje). Dane wzmacniaczy oraz perkusji zostaną przekazane w późniejszym terminie zakwalifikowanym zespołom,
– losowanie kolejności występów zakwalifikowanych wykonawców, ze względów organizacyjnych zostanie przeprowadzone zaocznie najpóźniej do 10 maja i do tego czasu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o jego wynikach (godziny prób i występów konkursowych),
– próby zespołów zaplanowano w godz. 12:45 – 14:45 (dokładne godziny rozpoczęcia próby zostaną podane najpóźniej do 10 maja).
– przesłuchania konkursowe odbędą się między godz. 15:00 a 19:35 (8 wykonawców po 30 minut, włącznie z zainstalowaniem się na scenie, wykonaniem programu konkursowego i zejściem ze sceny)
– jury będzie obradować po zakończeniu przesłuchań konkursowych, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (ok. godz. 20)
– na zakończenie imprezy, jako gość Przeglądu wystąpi zespół COMA
Postanowienia końcowe:

– przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie,
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, ale otrzymują rekompensatę na poczet zwrotów kosztów, w wysokości ustalonej przez organizatora (kwoty zostaną ustalone po wyłonieniu zakwalifikowanych wykonawców do Przeglądu)
– organizator zapewnia sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu jak i zmian w programie imprezy
– sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.
Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
/76/ 72-33-710, -700; 781-612-983; bgk@lck.art.pl ; www.lck.art.pl

Udostępnij
Poprzedni artykułNOMINOWANI
Następny artykułPAPIEŻ W LEGNICY

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię